billiga sverige butikens outlet: UGGS , skor ,

4.3 Det kusliga


Onsdag 4.3 18.20 Observera tiden

DET KUSLIGA
Furusalen, Silvanum

Fritt inträde

Curatorn och fotohistorikern Iréne Berggren kastar ljus på vår egen skugga genom ett eget utvalt filmprogram som visas i Furusalen, Konstcentrum. Det kusliga står i centrum och dubbelgångaren träder fram på scenen i dess skiftande skepnader:

Det kusliga, bortträngt och djupt drabbande, plötsligt upplevbart och framsprunget ur det som låtit sig härbärgeras i det omedvetna. Genom konsten kan det kusliga ges möjlighet att symboliseras och få en berättelse. I det upprepade, i det dubbla, i det automatiska, i fruktan för skendöd, i det som plötsligt kan erinras och upplevas som just Kusligt.

En erfarenhet som varit förträngd och som inte nödvändigtvis varit konstnärens avsikt men som genom filmens handling pekar på händelser eller underliggande upplevelser av något skrämmande. Det magiska i något som tycks återkomma på ett oförklarligt sätt, i att gå vilse, i föremål som tycks bli levande, kroppen fragmenterad och synen som förvanskas. En glidning mellan det som är hemlikt och samtidigt o-hemlikt. Något vi inte ens haft möjlighet att förstå och som kan härröra från våra allra tidigaste år.

– Iréne Berggren

Det Kusliga, det o-hemlikt hemlika, förträngda erfarenheter och underliggande barndomsupplevelser återkommer även som tema i Joanna Lombards konstskapande.Skriv ut/Tipsa andra om den här sidan:  
  • Facebook
  • TwitThis
  • Google
  • Maila artikeln!
  • Skriv ut artikeln!