Om ljuset tar oss
Monica Winther, Kjersti Vetterstad,
Petr Davydtchenko och Viktor Rosdahl
17 juni - 28 augusti 


musiktips, spellista från spotify
Denna lista med Black metal är avsedd att ge en introduktion till både musikstilen och utställningen Om ljuset tar oss, och är som listor oftast är både summarisk och subjektiv. Vi har till exempel valt att inkludera både Mercyful Fate och King Diamond, vilket kanske inte är ett givet val. Spotify har även sina begränsningar. För den som vill leta vidare vill vi särskilt rekommendera tre album som inte är representerade på Spotify: INRI av Sarcófago (1987), samt Hvis lyset tar oss (1994) och Filosofem (1996), båda av Burzum.


Vernissage fredag 17 juni


Gävle Konstcentrum presenterar sommarens utställning
”Om ljuset tar oss”. Konstnärerna Monica Winther, Kjersti Vetterstad, Petr Davydtchenko och Viktor Rosdahl visar verk som på olika sätt relaterar till Black metal och särskilt den andra vågen som uppstod i Norge under sent 80-tal och tidigt 90-tal med band som Burzum, Darkthrone, Emperor, Immortal och Mayhem.


90-talets norska Black metal byggde vidare på extrem metal från 80-talet men inspirerades även av klassisk musik, tysk elektronisk musik och folkmusik. Genren är extremt tydlig i sin estetiska medvetenhet och sina strikta koder. Denna tydlighet präglar såväl musiken som den visuella framtoningen genom bandfoton, skivomslag, kläder med mera, och har haft en betydande påverkan på samtidskultur även utanför metalgenren.
 

Norsk Black metal bör till viss del ses i ljuset av 80-talets och 90-talets breda gotiska strömningar, och genrens företrädare drev detta till sin spets i strävandet mot totalt mörker i sitt uttryck, i en vilja att konfrontera och bejaka människans mörka sidor och en längtan efter ett extatiskt tillstånd där människans inneboende urkraft frigörs. Detta bejakande av mörkrets kärna kanaliseras i en kompromisslös musik och scenshow, ursprungligen fullkomligt befriad från ironi och självdistans. Våldsförhärligandet och det utpräglat antikristna var det som framförallt nådde allmänhetens medvetande under 90-talet. En av genrens centralfigurer, Burzums Varg Vikernes, dömdes 1993 till 21 års fängelse för ett antal kyrkbränder och mord på en annan norsk Black metal-musiker. Det är Burzums album ”Hvis lyset tar oss” från 1994 som har gett titel åt utställningen. 

Det finns en hög medvetenhet om västerländsk och nordisk kulturhistoria inom Black metal, där särskilt det nordiskt förkristna betonas. Influenser från äldre tiders bildkonst är tydlig och genom de samtida konstverken i utställningen är ”Om ljuset tar oss” en transformatorisk återkoppling till konsthistorien. Liksom urskogen ofta ger en svart grundton åt musiken, fungerar Konstcentrums panoramafönster, en rest från det gamla skogsmuseet, som en reflektionsyta åt utställningen.

De medverkande konstnärerna är djupt införstådda i genrens koder och bearbetar dem på olika sätt i sina konstnärskap. I utställningen ingår teckning, måleri, video och objekt. Verken synliggör människans mörka sidor, men förnimmer också av den renhet som nås genom att konfronteras med mörkret, en nedsvärtad renhet att bära med sig den dag då ljuset tar oss. Öppettider:
Tisdag - fredag 12-17
Lördag - söndag 12-16

 
 
Nyhetsbrevet


Fri entré till alla utställningar!

 
 
       

© Gävle Konstcentrum, Kungsbäcksvägen 32, BOX 857, 801 31 Gävle. Tel: +46 (0)26-17 94 24, konstcentrum@gavle.se