KONST
OCH
PEDAGOGIK


Konst och pedagogik - ny bokKonstpedagogik har kommit att spela en allt viktigare roll på många konstinstitutioner under 2000-talet. Både i Sverige och internationellt pågår projekt och forskning där diskussioner om lärande är centrala. Boken KONST OCH PEDAGOGIK är en presentation av konstpedagogiken och dess metoder med utgångspunkt från Gävle Konstcentrums pedagogiska verksamhet men också med internationella utblickar från Storbritannien och Polen. I boken bidrar forskare, pedagoger, lärare och barn med sina perspektiv.

Hur skiljer sig pedagogik i en konsthall från den i annan formell utbildning? Hur kan mötet med konsten inspirera till en annan typ av lärande? Ett lärande där individens upplevelser av konsten får vara utgångspunkten för en undersökning där alla bidrar med sina tankar och reflektioner. Där det finns plats för paradoxer och processen är viktigare än resultatet.

Konsten tar sig friheten att vara ologisk, säger bokens redaktör Åsa Mårtensson, som är konstpedagog på Gävle Konstcentrum. Hon visar hur konstpedagogiken kan erbjuda ett alternativ och utgöra ett komplement till den rationalitet som skolan domineras av idag.

Marie Bendroth Karlsson, lektor i konstpedagogik och verksam vid Högskolan i Gävle, följer genom deltagande observationer en förskolas återkommande besök på Gävle Konstcentrum. Hon visar på hur det lärande kan se ut som uppstår i mötet mellan barnen, konsten och pedagogen.

Emily Pringle, filosofie doktor vid The Institute of Education i Storbritannien beskriver hur hela samhällets välbefinnande kan stärkas om vi tar del av och själva bidrar till att skapa kultur. Hon lyfter fram Community Arts-rörelsen från 60-talet och framhåller dess sätt att bemöta individen som en kreativ skapare av betydelse, snarare än en passiv mottagare.

Konstpedagogen och psykologen Maria Parczewska som arbetar på Laboratoriet för Kreativitet på Centrum för samtida konst i Warszawa berättar om hur deras metoder kan främja personlig utveckling. Laboratoriet för Kreativitet arbetar bland annat på skolor, barnhem och fängelser och de har genomfört workshops på museer runtom i Europa.

KONST OCH PEDAGOGIK vänder sig till alla som arbetar med utställningsverksamhet eller pedagogik. Boken kan också användas som kurslitteratur på utbildningar för lärare på alla nivåer samt konst- och bildpedagoger.

Läs recension: www.volym.info samt http://arbetarbladet.se/kultur/recensioner/litteratur/1.419838

Vill du beställa boken?
använd vår webshop som du hittar under fliken publikationer här på hemsidan.


 
 
Nyhetsbrevet


Fri entré till alla utställningar!

 
 
       

© Gävle Konstcentrum, Kungsbäcksvägen 32, BOX 857, 801 31 Gävle. Tel: +46 (0)26-17 94 24, konstcentrum@gavle.se