billiga sverige butikens outlet: UGGS , skor ,

Gävle Konstcentrum

 

Gävle Konstcentrum är en del av Gävle kommun och en plattform för svensk och internationell samtidskonst. Publiken möter samtida konst genom en verksamhet som bidrar till diskussion och förståelse för samtidskonstens historiska, sociala och kulturella sammanhang. Samtidskonst utgår från ett idébaserat förhållningssätt och skapar möjligheter att kritiskt reflektera kring den tid och det samhälle som vi lever i.

Gävle Konstcentrums verksamhet består av en konsthall med cirka fem tillfälliga utställningar per år och en omfattande konstpedagogik och programverksamhet. I konsthallen produceras nya konstprojekt i nära samarbete med konstnärer och i vissa fall i samarbete med andra curatorer och samtidskonstinstitutioner. Gävle Konstcentrum ansvarar för konst i det offentliga rummet, vilket bland annat innebär projektledning av nya offentliga konstverk i anslutning till kommunala fastigheter samt på allmän plats. Gävle Konstcentrum ansvarar även för kommunens konstsamling och handlägger därutöver en rad andra konstfrågor, bland annat stödet till det lokala konstlivet inom Gävle kommun.

På Gävle Konstcentrum utvecklas konstprojekt med kunnighet och lyhördhet för konstens villkor. Vår ambition är att släppa fram konstens förmåga att utmana perception och konvention, för att på så sätt undersöka och expandera vår bild av världen. Vi vill skapa förutsättningar för oväntade möten och bidra till öppnare strukturer för ett mer demokratiskt samhälle. I mötet med publiken vill vi främja intresset för samtidskonsten genom engagemang och delaktighet samtidigt som vi aktivt verkar för att vara en plats för kritisk reflektion.

Gävle Konstcentrum är en enhet under avdelningen Kultur som i sin tur är en del av Kultur & Fritidsförvaltningen i Gävle kommun. Gävle kommuns kulturpolitiska program heter Kulturell allemansrätt, ett annat kommunövergripande måldokument är Vision 2025. Kultur- och fritidsnämnden beslutar årligen om nämndsmål. De nationella kulturpolitiska målen är vägledande även för Sverige kommuner.Skriv ut/Tipsa andra om den här sidan:  
  • Facebook
  • TwitThis
  • Google
  • Maila artikeln!
  • Skriv ut artikeln!