billiga sverige butikens outlet: UGGS , skor ,

Hej Gävle


HEJ GÄVLE
17.3.12 – 6.5.12

Konstfack ger förslag på offentliga konstverk i Gävle som har  en unik position vad det gäller offentlig konst i Sverige. I få städer av Gävles storlek har så många offentliga konstverk uppförts, och flertalet har blivit uppmärksammade långt utanför stadens gränser. Den som tar sig runt Gävle, till de öppna platserna och de kommunala byggnaderna, kan uppleva verk av Sveriges mest intressanta konstnärer.

Konstfacks masterutbildning Konst i offentligheten är unik i norra Europa med sin betoning på konstens plats och funktioner i offentligheten. ”Offentlighet” har varit ett viktigt begrepp för uppbyggnaden av den demokratiska välfärdsstat som i Sverige har kallats Folkhemmet, och är idag ett minst lika viktigt begrepp med tanke de svenska stadskärnornas nya utformning där tidigare offentliga platser, såsom torg förvandlats till privatägda gallerior. Dessutom den ständigt pågående diskussionen om offentlighetsprinciper, immateriella rättigheter samt inte minst privatiseringen av vård, omsorg och infrastruktur (såsom järnvägen). Även de offentliga kulturinstitutionerna har fått allt högre krav på samfinansiering och kan möjligen inte räkna med samma samhälleliga stöd som tidigare.

Masterstudentgruppen undersöker en rad aspekter av den offentlighet som utspelar sig både i de fysiska och virtuella rummen. Offentlighet inbegriper inte bara stadsrummen och institutionerna utan också till exempel frågor som gäller historieskrivningen och dess dominerande och marginaliserade berättelser, det offentliga samtalet, mediaberättelserna och den ”den allmänna opinionen”.

Samarbetet mellan Konstfack och Gävle Konstcentrum byggde på en gemensam önskan om att tänka fritt och experimentellt om vad ett offentligt konstverk kan vara. Båda institutionerna hade något att lära av varandra. Kanske behöver inte ett offentligt verk nödvändigtvis vara ett slittåligt objekt i stadsrummet? Kan också ett offentligt verk gripa in i vardagen på ett mer subtilt sätt? Kan det tydligt interagera med enskilda människor och utgå ifrån, eller upphov till, sociala relationer? Kan det offentliga verket fokusera på framtiden, vara tillfälligt eller förändras över tiden? Kan det också gå in och verka i de strukturer som distribuerar kunskap och berättelser? Kan det sätta igång processer, få oss att se vår vardag på ett annat sätt eller till och med få oss att föreställa oss en annan ordning?

Vilken fråga som än bildar utgångspunkten så undkommer ingen konstnär som skapar ett offentligt verk frågan om hur just detta verk är placerat på platsen, och hur verket återverkar på och tolkas i den lokala situation det befinner sig i. Här finns också en gräns för konstnärens påverkan och kontroll, en gräns som ibland kan te sig brutal. Ett verk i offentligheten kommer att leva sitt eget liv. Det kommer att dra på sig olika tolkningar och känslor såsom glädje eller förargelse, eller helt enkelt nonchaleras. Det kommer att existera i människors vardag och uppleva med- och motgångar. Det kommer att förändras med tiden, inte bara fysiskt utan också i de ackumulerade föreställningar och uppfattningar som bygger sin egen föränderliga historia. Det kommer att ge upphov till berättelser, små ritualer, bli en del av platsens identitet eller sakta erodera och försvinna, om inte fysiskt så åtminstone ur människors medvetanden. Det är inte heller givet att konstverket eftersträvar ett långt liv, det kan lika gärna upprätta en mycket speciell situation i en viss tid.

Samarbetet mellan Konstfack och Gävle Konstcentrum har haft god tid på sig att utvecklas. Hösten 2010 besökte Gävle Konstcentrum Konstfack för att ta del av studenternas praktik och förmedla det arbete som utförts i kommunen med den offentliga konsten och alla dess komplicerade moment av förhandling och samarbete. Under våren och hösten 2011 reste Konstfacksstudenter upprepade gånger till Gävle, enskilt och i grupp. Konstcentrum ordnade möten och visade till platser och byggnader runt om i staden. Studenterna fortsatte att på egen hand följa upp, söka upp nya platser och knyta egna kontakter i Gävle. Studenternas förslag på framtida verk för Gävle kom att bilda ett spektrum av förhållningssätt och praktiker: relationella verk, skulpturer, händelser, ljud, performance, text och video.

Det som visas i denna utställning är förslag och modeller. Men vad konsthistorien visar är att varje enskilt verk – öppet eller dolt – innehåller en instruktion eller en uppmaning till skapande. Gränsen mellan en modell, eller en process, och ett ”färdigt” verk är oftast diffus och därför kan också flera av dessa modeller och installationer i utställningsrummet ses som verk i sin egen rätt.

Medverkande: Johanna Adebäck, Nicola Bergström Hansen, Pavel Fiorentino, Carl Fredrik Hellström, Sofia Hultin, Ingela Ihrman, Viktoria Kindstrand, Anne-Liis Kogan, Sanna Marander, Bobi Prinz, The Hills, Pål Sommelius och Erla Silfa Thorgrimsdottír.

Vernissage lördag 17:e mars kl 15.00. Utställningen invigs av Kajsa Ravin, förvaltningschef på Kultur och Fritid, Gävle kommun. Pål Sommelius uppför sitt verk, Sofia Hultin sin performance och The Hills bjuder på konstnärsamtal under vernissagen.

Utställningen är ett samarbete mellan Gävle Konstcentrum och Konstfacks magisterprogram Konst i offentligheten.

Vi vill speciellt tacka GDJ-fonden, Eva Österberg, konstnär, Eileen Thormodsen och Örjan Hans-Ers från Gävle symfoniorkester, Desiree Kjellberg och Joe Hillgården, Ulf Ivar Nilson, författare, Mikael Berglund på Gasklockorna, Skottes Musikteater, Tina Lindberg på Kulturkiosken och IDKA, Cristian Jansson, parkingenjör Gävle kommun/Valls hage och Lars–Göran Ståhl från Kultur & Fritidsnämnden.

Text av: Magnus Bärtås, professor, Konstfack
Anna Livion-Ingvarsson, Chef, Gävle KonstcentrumSkriv ut/Tipsa andra om den här sidan:  
  • Facebook
  • TwitThis
  • Google
  • Maila artikeln!
  • Skriv ut artikeln!