billiga sverige butikens outlet: UGGS , skor ,

Utställningar

omstandigheter_hemsida


Med verk av Pia Rönicke och funnet material från det tidigare skogsmuseet Silvanum. Fönsterutställningen visas från skymning till gryning och är tillgänglig från konsthallens utsida. Utställningen är ett samarbete mellan Gävle konstcentrum och Region Gävleborg.

Marken under oss är osäkrad. Det blir tydligt nu, också för många av oss som inte har haft förmågan eller viljan att se det tidigare. För här, i skenet av coronapandemins spridning över världen, skälver våra etablerade samhällsordningar till. Mycket är ovisst. Och med de förändrade villkoren – där nations gränser sluter sig allt mer, skolor tvingas stänga och restriktionerna kring sociala sammankomster skärps för att förhindra ytterligare smittspridning – faller vår tillvaro av uppgjorda planer gärna isär.  Av nödvändiga skäl går mycket på sparlåga och vår business as usual ställs in på många håll. Här är vår vanemässiga framfart tillfälligt avbruten och charterparadisen får vänta. För vi kan inte längre röra oss på samma sätt som förr.

Med utställningen Under rådande omständigheter tar vi ett steg tillbaka från vår ursprungliga tanke. Här hade vi länge förhoppningar om att äntligen kunna bjuda in till och mötas i den danske konstnären Pia Rönickes gestaltade kartläggning av olika spår i länets föränderliga skogslandskap. Men så som situationen är nu, med alla vidtagna försiktighetsåtgärder, tvingas vi skjuta den planerade utställningen Drivande skog, med sitt flerkanaliga videoverk och sina rumsliga installationer, på framtiden. Istället har vi, med stor respekt för allvaret, tänkt om och försökt hitta andra sätt att navigera i den situation som vi befinner oss i. Här får vi fortfarande ta del av en konstnärlig rörelse genom skogen. Men nu som en fönsterutställning där två äldre videoverk av Rönicke tar oss med på en botanisk expedition genom den mexikanska molnskogens särskilda klimat, dess artrikedom och frigörelse från sitt koloniala arv. I relation till denna utblick, där skogen får vara en livsmiljö på ett annat sätt än vad vi ofta ser här i Skandinavien, visar vi också ett funnet material från det tidigare skogsmuseet Silvanum; en progressiv institution som till slut förlorade sitt samlade begrepp om skogen. Här ser vi delar av ett större fondmåleri, den spade som användes vid skogsmuseets hörnstensläggning, ett litet men omsorgsfullt inramat färgfotografi från när Silvanum måste ha varit helt nytt och ett pluggbrätte som tömts på sina plantor men som fortfarande kan säga något om det industriella skogslandskapets långa rader av odlad tall och gran. Och som en möjlig utgångpunkt för vidare reflektion blir de båda konstverken och de museala fragmenten tillgängliga från utsidan av konsthallen, när mörkret fallit på och vi kanske tar en promenad längs Gavleån. För oavsett om vi tar de här promenaderna för att skingra våra tankar eller för att få nya perspektiv på vår omvälvande tillvaro, är vi övertygade om att konsten och kulturen har förmågan att bära med sig våra blickar i riktningar som vi annars hade kunnat rusa förbi; att konstens nyanserade samhällsskildringar och performativa skärpa behövs mer än någonsin.

För läget är ostadigt och lätt att förvilla sig i. Och det riskerar att leda till överilade beslut och självupptagna prioriteringar. Men det skulle också kunna bidra till sociala, politiska och ekologiska eftertankar. En potentiell omställning där vi får chansen att avlära oss de principer och beteenden som vanligtvis är normerande och som i stor utsträckning utarmar våra omgivningar – där vi har svårt att bry oss, så länge det bara är andra arter som stryker med. Kanske kan vi istället förhandla fram en ordning som är mer ömsesidigt hållbar och cirkulär i sin balans, en förändring i våra förhållningssätt till omvärlden som får vara vägledande och rådande när coronakrisens efterskalv har lagt sig.

Erik Anderman
Regional verksamhetsutvecklare inom konst
och utställningens curatorSkriv ut/Tipsa andra om den här sidan:  
  • Facebook
  • TwitThis
  • Google
  • Maila artikeln!
  • Skriv ut artikeln!