billiga sverige butikens outlet: UGGS , skor ,

Gavlehov

illustration-

APOLONIJA ŠUŠTERŠIČ
NEIGHBOURS & CITIZENS / GRANNAR OCH MEDBORGARE –
ETT OFFENTLIGT KONSTPROJEKT FÖR IDROTTSOMRÅDET GAVLEHOV

I Gävle Konstcentrums uppdrag att utveckla kommunens offentliga konstverksamhet, ingår i år ett projekt för Gavlehovs arenaby, Gävles relativt nybildade idrottsområde. Konstuppdraget har tilldelas konstnären Apolonija Šušteršič som kommer att arbeta med ett konstprojekt i det offentliga rummet med titeln Neighbours and Citizens / Grannar och medborgare.

Šušteršičs idé är att med olika metoder uppmärksamma Gavlehov som ett nav som förbinder de två närliggande stadsdelarna Sätra och Stigslund, i den gemensamma, växande staden. Under hösten 2015 och våren 2016 kommer konstnären att bjuda in representanter från bägge områdena att tillsammans skapa nya band och sammanhang. I Apolonija Šušteršičs metod ingår att engagera professionella så väl som icke-professionella i en given situation över tid. Tillsammans med sin konstnärsassistent Joakim Forsgren vill Šušteršič uppmuntra människor att engagera sig i förändrings- och läroprocesser som anknyter till idrott, friluftsliv och den kringliggande naturen och medverka till att människor kan mötas och skaffa sig nya erfarenheter.

OM KONSTNÄREN
Apolonija Šušteršič har en doktorsexamen från Konsthögskolan i Malmö vid Lunds universitet, och driver sin egen konst- och arkitektstudio i Lund och i Ljubljana, Slovenien. Hon är för närvarande ansvarig för masterprogrammet Konst och offentliga rum vid Konsthögskolan i Oslo. Apolonija Šušteršič har deltagit i flera internationella projekt och utställningar vid bland annat Moderna Museet i Stockholm, 2:a Berlinbiennalen, Luxembourg Capital of Culture, Moderna Galerija Ljubljana, Marian Goodman, Paris, de Appel, Amsterdam, Generali Foundation, Wien, Art Museum of the University of Memphis, 3:e Tiranabiennalen, MUHKA, Antwerpen, Edinburgh International Festival, Galerie für Zeitgenossische Kunst, Leipzig, 12e Arkitekturbiennalen i Venedig, och Artes Mundi 5, Cardiff.

 Skriv ut/Tipsa andra om den här sidan:  
  • Facebook
  • TwitThis
  • Google
  • Maila artikeln!
  • Skriv ut artikeln!