billiga sverige butikens outlet: UGGS , skor ,

Gavlehov

illustration-

APOLONIJA ŠUŠTERŠIČ
NEIGHBOURS & CITIZENS / GRANNAR OCH MEDBORGARE –
ETT OFFENTLIGT KONSTPROJEKT FÖR IDROTTSOMRÅDET GAVLEHOV

INVIGNING FREDAG 20 OKTOBER KL 13:00

Varmt välkommen till den officiella invigningen av Gävles senaste offentliga verk – ”Grannar och medborgare” av Apolonija Šušteršič.

PROGRAM FÖR INVIGNINGEN
13:00 – 13:15
Visning och vandring; en performativ presentation
Samling vid MÖTESBÄNKEN, Gavlevallens entré, Gavlehovsvägen 15, Gävle.

Vi går gemensamt till SANDPLANEN
och vidare till ÄPPELLUNDEN
där vi samtalar med pomologen Sylve Rolandsson.

13:15 – 14:00
Presskonferens
Plats: Det vita tältet vid ÄPPELLUNDEN

1. Presentation av projektet
2. Undertecknande av Äppellundens samarbetsöverenskommelse
3. Frågor & svar

14:00 – 14:30
Performance
Performanceprogram med elever från de tre närliggande skolorna!

Vi bjuder på kaffe och äppelkaka!


OM GRANNAR OCH MEDBORGARE

Gävle Konstcentrums uppdrag för konst i det nya Gavlehovsområdet gick till den internationellt erkände konstnären och arkitekten Apolonija Šušteršič. I början av 2016 inledde konstnären ett samarbete med tre närliggande skolor som genom bygget av Gavlehov blir grannar på ett tydligare sätt. Šušteršič betonar att den offentliga miljön är något som vi skapar tillsammans och har valt att kalla arbetet för Grannar & medborgare.

I samtal om elevernas visioner för Gavlehov efterfrågades förutom idrottsaktiviteter också passiviter – möjligheten att umgås utan krav på prestation. En stor plats med sommar och strandliv önskades. Under samma period väckte engagemanget för äppelträdet i Sofiaparken stor medial uppmärksamhet. Striden handlade om liknande frågeställningar – hur tar vi hand om den gemensamma offentliga miljön? Šušteršič svar blev att anlägga en äppellund i Gavlehov. Planteringen av äppelträden utfördes den 15 maj av eleverna själva under ledning av pomologen Sylve Rolandsson. Han har också ansvarat för det urval av äppelsorter som kommer att möjliggöra ätmogen frukt från slutet av sommaren ända fram till jul.

Relationen mellan de tre skolorna – Stora Sätraskolan, Stigslunds skola och Prolympia – har genom konstprojektets arbete blivit så god att de har enats om att fortsätta samarbeta för all framtid. I samband med skolstarten varje år kommer elever från de tre skolorna mötas vid Gavlehov för äppelplockning och andra gemensamma aktiviteter. Konstnären har också låtit pomolog Sylve Rolandsson ympa kopior av äppelträdet från Sofiaparken. Dessa kommer att bilda ett mycket speciellt träd med tre stammar och gemensam krona som kommer att omgärdas av en rund träbänk, 7 meter i diameter. Träden är färdiga för plantering hösten 2018 och kommer att bilda en naturlig mötesplats utanför Gavlevallen.

Šušteršičs idé är att med olika metoder uppmärksamma Gavlehov som ett nav som förbinder de två närliggande stadsdelarna Sätra och Stigslund, i den gemensamma, växande staden. Under hösten 2015 och våren 2016 bjöd konstnären  in representanter från bägge områdena att tillsammans skapa nya band och sammanhang. I Apolonija Šušteršičs metod ingår att engagera professionella så väl som icke-professionella i en given situation över tid. Tillsammans med sin konstnärsassistent Joakim Forsgren har Šušteršič sökt att uppmuntra människor att engagera sig i förändrings- och läroprocesser som anknyter till idrott, friluftsliv och den kringliggande naturen och medverka till att människor kan mötas och skaffa sig nya erfarenheter.

OM KONSTNÄREN
Apolonija Šušteršič har en doktorsexamen från Konsthögskolan i Malmö vid Lunds universitet, och driver sin egen konst- och arkitektstudio i Lund och i Ljubljana, Slovenien. Hon är för närvarande ansvarig för masterprogrammet Konst och offentliga rum vid Konsthögskolan i Oslo. Apolonija Šušteršič har deltagit i flera internationella projekt och utställningar vid bland annat Moderna Museet i Stockholm, 2:a Berlinbiennalen, Luxembourg Capital of Culture, Moderna Galerija Ljubljana, Marian Goodman, Paris, de Appel, Amsterdam, Generali Foundation, Wien, Art Museum of the University of Memphis, 3:e Tiranabiennalen, MUHKA, Antwerpen, Edinburgh International Festival, Galerie für Zeitgenossische Kunst, Leipzig, 12e Arkitekturbiennalen i Venedig, och Artes Mundi 5, Cardiff.

 Skriv ut/Tipsa andra om den här sidan:  
  • Facebook
  • TwitThis
  • Google
  • Maila artikeln!
  • Skriv ut artikeln!