Om Gävle Konstcentrum

Här hittar du information om Gävle Konstcentrum, vad Gävle Konstcentrum ansvarar för. Platsen för upplevelser, förkovring, bildning, utmaningar, underhållning och största allvar.

Gävle Konstcentrums verksamhet består av en konsthall med cirka fem tillfälliga utställningar per år och en omfattande konstpedagogik och programverksamhet.

I konsthallen produceras nya konstprojekt i nära samarbete med konstnärer och i vissa fall i samarbete med andra curatorer och samtidskonstinstitutioner.

Gävle Konstcentrum är en del av Gävle kommun och en plattform för svensk och internationell samtidskonst. Publiken möter samtida konst genom en verksamhet som bidrar till diskussion och förståelse för samtidskonstens historiska, sociala och kulturella sammanhang. Samtidskonst utgår från ett idébaserat förhållningssätt och skapar möjligheter att kritiskt reflektera kring den tid och det samhälle som vi lever i.

Gävle kommun har en rik och omfattande konstsamling. Samlingen finns deponerad i kommunens olika lokaler och varje år köps nya verk in.

Vill du som arbetar inom kommunen låna ett konstverk till ditt tjänsterum eller behöver hjälp med en mer omfattande konsthängning, kanske i ett väntrum eller en personalmatsal?

Kontakt

Therese Parner
Koordinator och samlingsansvarig

Telefon: 076-518 73 72
therese.parner@gavle.se

Gävle Konstcentrum ansvarar för konst i det offentliga rummet, vilket bland annat innebär projektledning av nya offentliga konstverk i anslutning till kommunala fastigheter samt på allmän plats. Gävle Konstcentrum ansvarar även för kommunens konstsamling och handlägger därutöver en rad andra konstfrågor, bland annat stödet till det lokala konstlivet inom Gävle kommun.
Här kan du läsa mer om offentlig konst och vart du kan ta del av den.

Fristadsprogrammet, ICORN

International Cities of Refuge Network, ICORN är en medlemsorganisation för städer/kommuner/landsting eller regioner som arbetar för yttrandefrihet. Varje medlem i ICORN är en fristad som ger ett temporärt skydd under en period på (vanligtvis) två år åt en hotad författare, journalist, bloggare, skådespelare eller konstnär.

Fristadsprogrammet skiljer sig från andra konstnärliga residensprogram på det vis att det viktigaste kriteriet vid urval inte är konstnärliga meriter utan just behovet av skydd. Det handlar om att flytta en person från en hotfull situation på en plats till en annan mer trygg plats och miljö, i vilken konstnären kan utöva sitt konstnärliga yrke bortom hot om våld och censur.

Som medlem i ICORN förbinder sig fristaden till att stå för fristadskonstnärens bostad och ett stipendium under perioden. Fristaden skall därtill ordna med en fristadskoordinator som kan agera mentor åt konstnären under perioden. Stipendiet fokuserar på ett stabilt, tryggt grundskydd för personen i fråga och är inte ett konstnärligt stipendium som garanterar konstnärliga arbeten och uppdrag.

Fristadskonstnären kan därmed välja att vara helt privat och hålla sig borta från offentligheten om konstnären så önskar. Det finns inga motprestationer inskrivna i stipendiet – fokus är på konstnärens trygghet och att fristaden blir en säker hamn för personen i fråga. (kan bidra till diskussioner, formulera om?!)

År 2015 blev Gävle kommun världens första fristad för en förföljd bildkonstnär. På så vis expanderades fristadskonceptet, som dessförinnan vanligtvis omfattat författare och journalister, till att nu även innefatta bildkonstnärer.

Varför är Gävle kommun en fristad?
Genom att vara en fristad för en bildkonstnär i behov av skydd vill Gävle kommun:
  • Verka för att säkra yttrandefriheten och stärka demokratin.
  • Stå upp för rätten att uttrycka åsikter genom utövande av konstnärligt arbete utan att bli utsatt för hot, trakasserier, förföljelse eller fängslande.
  • Bidra till utvecklingen av och mångfalden i Gävles konst- och kulturliv.
    I en samtid präglad av visuella budskap uppmärksamma den politiska och ibland provocerande kraft som finns i bildkonsten såväl som i den konstnärliga processen.

Om Silvanum

Silvanums historia och arkitektur

Gävle Konstcentrums konsthall ligger i Silvanum, ett modernistiskt mästerverk och ett av Gävles mest kända byggnader.

Byggnaden Silvanum ritades ursprungligen för skogsmuséet Silvanum och stod färdig 1961. Arkitekten bakom denna, en av Gävles mest intressanta byggnader, är Sven Wranér som i samverkan med Erik Herlöw ritade detta fina exempel på transparent och lätt modernism.

Initiativet kom från dåvarande länsjägmästaren Erik Persson, vars vision var att allmänheten skulle bli upplyst om skogsnäringens betydelse för landet.

Under drygt fyrtio år pågick Silvanums verksamhet och åtskilliga är de Gävlebor som har minnen från utställningar, slöjdmässor och den omtalade fågelsång från olika årstider, till vilken man kunde lyssna i lurar. Idag finns inte längre skogsmuséet, men platsen har alltjämt en stark lokal förankring och minnet lever kvar.

Hjälpte informationen på denna sida dig?