6 februari 2016 -

24 april 2016

CARIN ELLBERG
ORGANISMER SOM KOMMER UR HAVSLANDSKAPEN
6.2.16 – 24.4.16

I utställningen visas ny skulptur samt äldre verk tillkomna vid ungefär samma tid som Carin Ellbergs offentliga konstverk Det femte elementet i Gävle.

Centralt i utställningen är tre stora skulpturer – ett slags årsdagbok över konstnärens känslolandskap skapade specifikt för Gävle Konstcentrum. Carin Ellbergs ståltrådskonstruktioner kan ses som en förlängning av hennes teckningar och visar på den oupplösliga relationen mellan bild och objekt som även kännetecknat tidigare produktion. I sitt konstnärskap har Ellberg arbetat mycket med perspektivförskjutningar och lekt med betraktarens position i relation till verk och rum. I konsthallen synliggörs ett samspel mellan organismerna och det omgivande rummet där varelserna tycks agera som ett slags drömfångare som registrerar och förhåller sig till betraktarens rörelser. Som titeln antyder har skulpturerna en koppling till havet. Organismerna vittnar om jordens äldsta livsformer och hur allting en gång skapats samtidigt som de tycks peka på det vars existens ännu inte har bevisats. Carin Ellbergs landskap är både platser i traditionell mening men utgör också mentala konstruktioner som omkullkastar det uppenbara och det omedvetna och ger utrymme för ett fritt flöde av associationer där känslolägen, filosofi och biologi är delar av samma helhet.

CARIN ELLBERG (Stockholm) är utbildad vid Kungliga konsthögskolan och har sedan 1990-talet haft ett stort antal utställningar både i Sverige och internationellt. Sedan Det femte elementet (2001) har Ellberg skapat verk för offentliga miljöer, till exempel för Hudiksvalls Sjukhus 2014. 2005 tilldelades Ellberg Moderna museets stora skulpturpris.

Vernissage lördag 6 februari 12:00 – 16:00.
Invigning 15:00. Konstnären närvarar.

Bild: sea, threads av Carin Ellberg


PROGRAM

torsdag 17.3
FEMINISTFIKA – VARDAG I ETT ANNAT LJUS

Centralt i Carin Ellbergs separatutställning är fyra skulpturer av rundjärn, sten och glas. Det är material vars yta framstår som hård och stel, men som i Ellbergs utförande får en oväntad skörhet, en individualitet och ett kroppsligt språk. Ellberg arbetar återkommande med att ge bekanta material och föremål poetiska dimensioner och nya betydelser genom att aktivt utmana vår uppfattning av dem. Till exempel så får hon oss att se närmare på vår vardag, så noga att den plötsligt kan verka främmande och som hämtad från fantasin.

Vilken förändring har kvinnorollen genomgått och hur har den påverkat vår vardag? I relation till Ellbergs arbetssätt, går det att belysa vardagen från ett annat håll för att se vilka förändringar som återstår för att skapa en ny kvinnoroll?

Feministfika vill bidra till ett levande och brett feministiskt samtal där alla är välkomna att delta och arrangeras av kvinnojouren Blåklockan och tjejjouren Vulcana i samarbete med Gävle Konstcentrum.

torsdag 14.4
KONSTNÄRSSAMTAL

Katarina Wadstein MacLeod, docent och lektor i konstvetenskap samt konstkritiker, samtalar med Carin Ellberg om verken som finns i konsthallen men också om skulpturen Det femte elementet som under våren fungerar som ett slags pendang till utställningen. I samtalet diskuteras de processer och metoder som kännetecknar Ellbergs arbetssätt vilket binder samman verk och tanketrådar från olika perioder till en helhet som vittnar om ett mångfacetterat och utvecklat konstnärskap i ständig rörelse.

Kontakt

Datum

2016-02-06 - 2016-04-24

Plats

Gävle

Kostnad

Fri entré

Arrangör

Gävle Konstcentrum

Telefon

026-17 94 24

E-post

konstcentrum@gavle.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?