26 april 2019 -

19 maj 2019

EKOTOP
KUNGLIGA KONSTHÖGSKOLAN

Vernissage 26.4.19 17-19

Utställningen Ekotop tar avstamp de existentiella utmaningar som aktualiseras i och med de stora industriella processer som ägt rum historiskt och som pågår än idag. Det postindustriella landskapet synliggör mänskliga maktrelationer och utmanar våra förståelser av ekologi, estetik, minne och kulturarv. Ett exempel kan vara vårt gemensamma ansvar för att möjligen orsakat en förändring av vårt klimat, något som inte bara leder till radikala förändringar av landskapet, utan kan få omfattande socioekonomiska konsekvenser. Denna utveckling utgör bakgrunden till projektet Ekotop.

Projektet, som är en del av en kurs vid Kungliga konsthögskolan, inleddes med en studieresa där deltagarna besökte och studerade industriellt påverkade och skadade landskap, en underjordisk plats för slutförvaring av kärnbränsle, en växtgiftsfabrik och en medeltida silvergruva. De deltog även i föreläsningar med historiker, miljöstrateger och konstnärer. Därefter arbetade studenterna självständigt med egen forskning kring industriella teknologier och konstnärliga metoder. Ansvariga för kursen är gästprofessor Lina Selander samt lektor i fotografi Björn Larsson.

Deltagande studenter är Christine Dahl Helweg-Larsen, Sara Ekholm Eriksson, Elina Eriksson, Vladyslav Kamenskyy, Kajsa Kiuttu, Linnea Lindberg, Lior Nønne Malue Hansen, Tove Möller, Erik Thörnqvist och Anneli Ström Villaseca.

Vernissage 26 april kl. 17-19, Gävle Konstcentrum. Invigning sker kl. 17.30 av Christoffer Rogsberg, 1:e vice ordf. I Kultur- och fritidsnämnden.

Kontakt

2019-04-26 - 2019-05-19

Gävle

Fri entré

Gävle Konstcentrum

026-17 94 24

konstcentrum@gavle.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?