17 juni 2015 -

11 oktober 2015

EN ANNAN VERSION (ELLER EN DRÖM)
17.6.15 – 11.10.15

Sommarens utställning på Gävle Konstcentrum tar sin utgångspunkt i den nyskrivna romanen Drömmen om Ester av författaren Anna Jörgensdotter: en poetisk romanfantasi spunnen kring konstnärens Ester Hennings liv och verk. I utställningen får romanen sällskap av samtida konstnärskap samt av teckning, måleri och broderi av Ester Henning själv.

Ester Henning (1887-1985) spenderade över 60 år av sitt liv på olika mentalsjukhus. I utställningen belyses institutionens ambivalenta roll där känslan av frihetsberövande och begränsningar samsas med upplevelsen av det välvilliga samhället och det rum för skapande som trots allt gjorde det möjligt för Ester Henning att vara konstnär. Inom institutioner som exempelvis skola, sjukvård, föreningsliv och konst benämns och etableras ramar och normer för hur vi ska vara, vad som utgör ett samhälle och vad som faller utanför.

I utställningen framställs dröm och fantasi som metoder för kunskapsproduktion och som ett slags frigörelse från de regler och normer som skapas av samhället. Genom att främja det gåtfulla och komplexa skapas motståndshandlingar som möjliggör andra typer av berättelser.

Medverkande: Ane Hjort Guttu, Anna Jörgensdotter, Annette Krauss & Petra Bauer, Ester Henning, Kersti Grunditz & Maud Nycander, Kristina Bength och Lena Séraphin.

Vernissage tisdag 16 juni 17-19:30. Invigning 18:00 Under invigningen samtalar utställningens curatorer Anna Livion Ingvarsson och Hanna Nordell med Anna Jörgensdotter.

Bild: Ester Henning, motiv från Beckomberga. Foto: Per-Erik Jäderberg.


PROGRAM

KONSTCENTRUM MED GÄSTER!

Välkommen att ta del av nya perspektiv på utställningen En annan version (eller en dröm). Vi har bjudit in fem spännande personer för visningar under perioden september/oktober.

onsdag 16.9
FOKUS BRODERI
Samtal mellan Hanna Nordell (Gävle Konstcentrum), Eva Carlborg (Hemslöjdskonsulent) och Kerstin Bodell (Studieförbundet Vuxenskolan, hantverksansvarig) med utgångspunkt i Ester Hennings broderier som visas i utställningen En annan version (eller en dröm). Vi tittar närmare på hur de har tillkommit och lyfter frågan kring broderiet som frizon. I samarbete med Kulturutveckling Region Gävleborg & Studieförbundet Vuxenskolan.

onsdag 23.9
INNANFÖR MURARNA
Ingrid Miljand, föremålsantikvarie Sveriges Fängelsemuseum, och Hanna Nordell Gävle Konstcentrum visar utställningen En annan version (eller en dröm) med fokus på institutionen och vad det betyder att vara inspärrad. Vad har kreativitet för plats innanför murarna? Ingrid Miljand har med sig föremål från museet som ställs i relation till verken i utställningen. I samarbete med Sveriges Fängelsemuseum.

onsdag 30.9
VAD KAN GAMLA JOURNALER BERÄTTA?
Hanna Nordell, Gävle Konstcentrum samtalar med arkivarie Lars Harbe, Landstingsarkivet i Gävle om journaler som källmaterial. Vad berättar läkarnas anteckningar kring patienterna för oss idag? Harbe har med sig äldre arkivmaterial från Gävles mentalsjukhushistoria, och vi ställer det i relation till journalernas betydelse i förståelsen av Ester Hennings liv och verk. I samarbete med Landstingsarkivet i Gävle.

onsdag 7.10
VEM PASSAR IN I SKOLAN?
Anna Livion Ingvarsson, chef Gävle Konstcentrum samtalar med Helena Stöpfgeshoff, Utvecklingsstrateg Utbildning Gävle, om skolan som en av samhällets viktigaste institutioner. Visningen tar sin utgångspunkt i Ane Hjort Guttus dokumentärfilm Frihet forutsetter at noen er fri som ingår i utställningen En annan version (eller en dröm). I samarbete med Utbildning Gävle.

Kontakt

Datum

2015-06-17 - 2015-10-11

Plats

Gävle

Kostnad

Fri entré

Arrangör

Gävle Konstcentrum

Telefon

026-17 94 24

E-post

konstcentrum@gavle.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?