23 november 2019 -

26 januari 2020

GUNILLA SAMBERG − SOM KROPP

Konstnären Gunilla Samberg vill med sin utställning SomKropp återupprätta våldsutsatta flickors heder. Med konstnärens ord: ”Genom #metoo- rörelsen har vi fått ord och begrepp – skambeläggning och tystnadskultur – som förklarar mekanismerna kring övergrepp i alla tider och kulturer samt hur Förövarna har hållits skadeslösa genom patriarkala strukturer”.

SomKropp tar sin utgångspunkt i en flickas livsöde 150 år tillbaka i tiden; Marie Genviève van Gothem, som var konstnären Edgar Degas favoritmodell och anställd vid Parisoperan. Parisoperan var ett känt tillhåll för dåtidens kulturprofiler/pedofiler. Pedofilernas jakt på de unga dansöserna backstage är rikligt skildrad i impressionisternas verk från 1880-talet. Vi känner Marie Genviève genom skulpturen Den lilla dansösen fjorton år. Forskning berättar att Marie var mycket fattig, undernärd och faderlös. Hon försörjde mamma och två yngre syskon på sin lön. Innan Marie fyllde femton hade hon blivit våldtagen, fått avsked från operan och hamnade därefter på gatan i prostitution.

Våra existentiella villkor bildar en fond till flera av verken i utställningen. Samberg lyfter genom sina verk de historiska förhållandena, och drar paralleller till vår egen tid. Rätten till kropp och liv levandegörs och hävdas genom installationer, objekt och bilder samt textfragment ur barnkonventionen. Barnkonventionen som år 2020 upphöjs till lag i Sverige och innebär varje individs, även barns, rätt till kropp, till liv, till utbildning, tankar och fantasi – till allt det som definierar oss som människor.

KORTKJOL 
KortKjol är ett projekt som genomförs i samband med utställningen, i samarbete med Heliga Trefaldighets församling. Ett antal ungdomar, 16-18 år inbjuds att delta i en serie workshops som avslutas söndag 26 januari med en kollektiv performance i Mariakyrkan i Sätra. KortKjol, som hävdar rätten att bära kort kjol utan att bli trakasserad, har till syfte att med konstnärliga och kreativa processer skapa medvetenhet om att äga sin kropp och ta plats i det offentliga rummet. Projektet har genomförts i större skala i Umeå, och visades där i samband med invigningen av Metoo-monumentet, den 3 november i år. En filmad dokumentation av detta arbete visas i utställningen.

OM KONSTNÄREN
Gunilla Samberg är född 1945, bosatt och verksam i Umeå. Samberg arbetar med konceptuell utgångspunkt; idéer som gestaltas i performance, installationer, objekt och bilder. Samberg har genomfört flera offentliga gestaltningar under senare år bl.a. i Östersund, Linköping, och har för närvarande ett större uppdrag för Uppsala kommun till det nya stadshuset, med invigning 2021. Gunilla Samberg arbetar med klimat, demokrati och feminism som centrala drivkrafter för sitt konstnärskap.


VERNISSAGE 23.11 12-16
13:00 Invigning av utställningen, konstnären närvarar.

Kontakt

Datum

2019-11-23 - 2020-01-26

Plats

Gävle

Kostnad

Fri entré

Arrangör

Gävle Konstcentrum

Telefon

026-17 94 24

E-post

konstcentrum@gavle.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?