12 oktober 2019 -

10 november 2019

HÖSTSALONG − ÅRETS BÄSTA UTSTÄLLNING?!

12.10-10.11

Äntligen bjuder Gävle Konstcentrum in till en jurybedömd utställning för alla länets konstnärer! Det är reaktionen vi fått från det lokala konstlivet på vår Höstsalong. Många, både professionella och inte lika etablerade konstnärer har sett det som en fin möjlighet att ansöka om att få visa sina verk hos oss.

Sedan jag började som chef här, för drygt tre år sedan, har nämligen en återkommande fråga varit: Vad gör Gävle konstcentrum för de lokala konstnärerna? Gävle konstcentrum har ju i sitt uppdrag att verka som en plattform för nationell och internationell samtidskonst. Men en viktig uppgift är också att aktivera och stimulera det lokala konstlivet. Att hitta vägar att fånga in, uppmuntra och uppmärksamma de lokala förmågor som finns omkring oss. Därför har vi nu som ett första steg bjudit in Gävleborgs konstnärer att lämna in bidrag till denna allra första Höstsalong, och därmed ge fler möjlighet att ställa ut på Gävle Konstcentrum. Intresset har till vår glädje varit stort, 111 personer har ansökt med nära 300 verk. Så vi känner att här finns ett levande, rikt och omfattande lokalt konstliv.

För vad är egentligen det lokala konstlivet? Det består, enligt mig, av konstälskare i alla former. Det är ju inte bara de professionella konstnärerna, studerande inom konsten och amatörer som själva utövar konst i någon form. Det är också en stor kader av pedagoger av olika slag, inom skapande och inom den teoretiska förmedlingen av kunskaper om konst på alla sätt. Det är alla institutioner där konsten är en viktig del, inom vår region. Det är de hängivna tjänstpersoner på alla olika nivåer, som brinner för konsten, inom kommun, region, studieförbund, det är alla de som brinner för konstens frågor inom ideella och fristående organisationer, som Konstfrämjandet Gävleborg, Sveriges konstföreningar Gävleborg och Gävleborgs läns konstförening. Det är de konstnärsdrivna föreningarna med uppgift att tillvarata de yrkesverksamma konstnärernas intressen inom olika områden, som ateljéföreningen Gaffel, Gävle konstgrafiker, KRO Gävleborg, KC Nord, och det är de som arbetar med de konstnärsdrivna gallerierna som IDKA konstförening med Kulturkiosken, Galleri K och Kulturum med Galleri Brynästorget. Det är alla de personer som gärna besöker dessa gallerier och institutioner. Det är alla de skribenter som troget engagerar sig i och rapporterar om vårt konstliv. Vi är helt enkelt många.

Vi, på Konstcentrum, som haft en tuff tid de senaste åren, börjar nu känna en stark förankring för vår verksamhet. Vi hoppas att få stöd från er även under de år som kommer. Kultur och konst är ingen självklarhet när de ekonomiska möjligheterna krymper. Men alla vi som är engagerade i konsten vet hur oerhört viktig den är som en hållbarhetsfaktor i ett demokratiskt samhälle. Utan en frizon som konsten, i form av utställningar och aktioner av olika slag, blir det fattigt. Vi blir inte längre påminda om vår självklara rättighet att fritt uttrycka vår mening. Det är därför det alltid är kulturen, med konsten, som blir det första offret i krig, det måste vi påminna oss. Det inte för intet som vi i Gävle, som första kommun i världen, beslutat och tagit strid för att välkomna en hotad bildkonstnär att under två år få verka hos oss i trygghet, i vårt Fristadsprogram. Konsten är också viktig för att visa på värden utöver de rent materiella. Och utan den konst som vi alla äger tillsammans, den offentliga konsten, som skapar igenkänning, identitet och trygghet och får oss att minnas att livet inte enbart är inriktat på det logiska och uppenbara, som visar på att det också finns ett rum för fantasi och fria yttringar, vad vore vår stad då?

I höst sammanträffar vår Höstsalong med Gävleborgs länskonstförenings årliga salong ”Länskonst 2019”, som just detta år hålls i Gävle, på länsmuseet mellan den 15 december och 13 januari. Vi har bägge arrangörer enats om att detta är en stor fördel: ju fler utställningstillfällen, desto bättre! Det var också en av de synpunkter som framkom, från konstnärer framförallt, vid våra medborgardialoger under våren: det saknas utställningsarenor här i Gävle. Eller snarare, de utmärkta platser som finns upplevs inte som tillräckligt många. För att råda bot på det drar vi vårt strå till stacken. Och dessutom: För dem som inte fått med sina verk i sin ansökan till oss, finns ju en chans till, inom en nära tidsrymd!

Tack till den fina jury från våra granninstitutioner som ställde upp för oss. Den bestod av Daniel Palmberg, konstintendent i Sandvikens konsthall och Daniel Werkmäster, chef för Uppsala konstmuseum. Vi hoppas att detta blir upptakten för en rad samarbeten mellan oss!

Var varmt välkommen till vår första Höstsalong,

Eva Asp
chef Gävle konstcentrum

Kontakt

Datum

2019-10-12 - 2019-11-10

Plats

Gävle

Kostnad

Fri entré

Arrangör

Gävle Konstcentrum

Telefon

026-17 94 24

E-post

konstcentrum@gavle.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?