12 juni 2021 -

4 juli 2021

KARTRITARE – ATT NAVIGERA I EN TID AV OVISSHET
12.06.2021 – 04.07.2021

Under vår och höst 2020 utlyste Kultur Gävleborg en rad särskilda uppdrag till kulturskapare i länet. Inom bild- och formkonstområdet var dessa uppdrag att betrakta som ett slags skissförfarande där utgångspunkten var att bidra till konstnärers och kulturskapares möjligheter att enskilt kunna fördjupa och utveckla sina praktiker trots pandemin. Det enda villkoret var att de enskilda arbetena skulle kunna presenteras i någon form och därmed kunna delas med fler. Utställningen Kartritare blev den formen.

Kartritare medverkar totalt 12 konstnärer som är boende i länet. Var för sig har de reflekterat över den rådande pandemin och med olika infallsvinklar, material och tekniker skissat sig fram till möjliga tolkningar. I utställningenpresenteras ingenting säkert eller slutgiltigt. Istället får vi möjlighet att mötas i ett samlat skissmaterial och en konstnärlig kartläggning som fortfarande väger på orden i sina sätt att formulera sig kring vår föränderliga tillvaro. Genom utställningen bjuds vi in till en läsning av hur världen har förmåga att veckla ut sig i förhållande till gränsdragningar, siktlinjer och levnadsvillkor.

Medverkande konstnärer:
Lars Brink, Inger Drougge-Carlberg, Samira Englund, Jacob Holmberg, Annelie Krantz, [krig], Gustaf Lord, Erika Lövqvist, Nina Svensson, Po Tidholm, Riitta Tjörneryd och Lena Wennberg.

Utställningen Kartritare – Att navigera i en tid av ovisshet är ett samarbete mellan Kultur Gävleborg och Gävle Konstcentrum.


Bild: Nina Svensson, Arbetstitlar, 2021

Kontakt

Datum

2021-06-12 - 2021-07-04

Plats

Gävle

Kostnad

Fri entré

Arrangör

Gävle Konstcentrum

Telefon

026-17 94 24

E-post

konstcentrum@gavle.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?