7 oktober 2017 -

5 november 2017

KONSTEN VI ÄGER TILLSAMMANS
7.10.17 – 5.11.17

Gävle kommun äger och förvaltar idag en konstskatt, som till stor del består av offentliga skulpturer och som gjort Gävle känt som Skulpturstaden. Utställningen ”Konsten vi äger tillsammans” tar avstamp i de konstnärskap som gjort avtryck och intryck i Gävle och på gävleborna.

I utställningen vill vi dels uppmärksamma de verk som finns i våra offentliga rum, men även öppna dörren till den konstsamling som etablerades under 1950-talet och som Gävle Konstcentrum idag ansvarar för. Vi har lånat in verk som vanligtvis är placerade i olika kommunala verksamheter, på kontor, äldreboenden, skolor samt på andra platser som för många är dolda rum. Vi har valt att visa konstnärskap vars verk finns både i vårt offentliga rum men även i vår konstsamling. Parallellt visar vi också filmen ”Ut med konsten!” som producerats av Göteborg Konst, och visar hur arbetet med utlån och placering av verk går till.

Genom samtal har vi samlat in tankar från några av dem som umgås eller har umgåtts med dessa verk, framförallt från dem som valt särskilda verk att berika sina kontorsrum och sin arbetsmiljö med. Vi vill också ge oss Gävlebor möjligheten att uttrycka reaktioner och tankar kring verk på gator och torg. Det finns möjlighet att göra sin röst hörd i utställningen. Vi hoppas att därmed öppna för ett samtal om konsten vi äger tillsammans.

Konsten berikar och provocerar. De offentliga verken intar en särställning – gemensamt äger vi dem och varje dag möter vi dem, när vi sneddar över torget, lämnar barnen på förskolan eller rundar en rondell. Den är en historisk spegling av en stad och dess invånare. Det är inte ovanligt att verk provocerat när de placerats i det gemensamma rummet, men med åren blir de självklara samlingspunkter och omistliga delar av vår stadsmiljö. Med kommundirektör Göran Arnells ord:

”Gävle har varit, är och skall vara en konststad, både med de gamla verken och de i den nya staden som växer fram. Det gör Gävle till en fortsatt öppen och välkomnande stad”

Priapos trädgård av Ingo Vetter, 2009

Kontakt

Datum

2017-10-07 - 2017-11-05

Plats

Gävle

Kostnad

Fri entré

Arrangör

Gävle Konstcentrum

Telefon

026-17 94 24

E-post

konstcentrum@gavle.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?