4 februari 2023 -

19 mars 2023

Kristoffer Zetterstrand

Forget-me-not

04.02.2023 – 19.03.2023

Vernissage 4 februari kl. 12 – 16.
Invigning kl. 13 av konstintendent Jan Stene, i konstnärens närvaro.

www.zetterstrand.com

www.youtube.com/@zetterstrand

Social media sensation | Kristoffer Zetterstrand

Forget-me-not. 91x104cm. Olja på duk (2022)
Film över 3D-modellerad skiss till målningen Forget-me-not
Arbetsprocess. Film som ger en inblick i Kristoffer Zettersrands komplicerade förarbete med 3D-modellering och val av motiv.

En tidsresenär

Kristoffer Zetterstrand är i första hand en klassisk målare, men ser vi till hans tillvägagångssätt är digital arkitekt och arkeolog också passande epitet. Förlagorna till målningarna baseras på bildarkiv och konstreferenser, och är i skisstadiet uppbyggda av avancerad datorgrafik i fint utmejslade 3D-modeller där Kristoffer bygger ett digitalt mikrokosmos till varje enskilt motiv. I varje sådant mikrokosmos står motivet i centrum men omgärdas av tusentals medvetet placerade variabler för att ge slutresultatet på duken de bästa förutsättningarna. Denna mycket tidskrävande och noggranna digitala process ger konstnären möjligheten att slutföra sitt motiv innan det existerar i verkligheten. Kristoffer blir en tidsresenär i sin egen konstnärliga process.

Kristoffer Zetterstrand är född 1973 och får sin examen från Kungliga Konsthögskolan 2001. Konstnären får samma år sitt genombrott med utställningen Free look mode på galleri ALP Peter Bergman i Stockholm. Sviten oljemålningar föreställer miljöer vilande på landskap från datorspelet Counter-Strike. Det är via denna målerisvit som konstnären senare blir kontaktad av skaparen till Minecraft, Markus Persson, även känd som Notch. Kristoffer blev tillfrågad att implementera ett antal av sina existerande alster i detta blockbaserade speluniversum, verk som fortfarande kan trollas fram vid korrekt tangentbordskommando. En YouTube-sökning på Kristoffer Zetterstrand och Minecraft kan varmt rekommenderas.

Utställningen Forget-me-not består av åtta målningar och en videopresentation. Målningarna vilar på konsthistorisk inspiration och digitala förlagor. Vid en första anblick är anslaget i måleriet traditionellt och gammaldags, men vid en djupare betraktelse börjar du ana ett annorlunda lager av måleriska hänsyn och undersökningar. I den tillrättalagda ordningen är det något som inte stämmer. Det är lite som med rumsanomalin i filmen Interstellar – vi anar det men kan inte riktigt förstå vad det är. Videopresentationen redovisar den digitala processen som ligger till grund för måleriet. Rytmisk och ackompanjerat med musik från spelet Fallout får vi följa ett motivs väg från ax till limpa, eller i den här utställningen, från ettor och nollor till olja på duk.

Bird and garlic. 43x49cm. Olja på duk (2023)

3D-modellerad skiss till målningen Bird and garlic

Konstnärer har i hundratals år gjort förberedande skisser för att ge den färdiga bilden bästa måleriska komposition, ljus och återgivning, allt efter den idé som konstnären haft i sitt visuella inre. Tänk tanken om Picassos Flickorna från Avignon eller Da Vincis Mona Lisa skulle existerat innan de utfördes – hur skulle konsthistorien sett ut om det var möjligt? Kommer datorkraft och artificiell intelligens över tid rentav rendera vår uppfattning av bilden? En kanske ännu mer spännande och relevant fråga är hur måleriets framtid ser ut när facit kan tas fram innan frågeställningen? Det är här Kristoffer Zetterstrands konstnärskap blir viktigt och ytterst relevant för vår samtid. Konstnären kan manövrera i denna komplexa frågeställning med en kombination av djup konsthistorisk kunskap, målerisk skicklighet och digital förståelse. Precis som Dr. Brown i Tillbaka till framtiden hämtar Kristoffer information och näring från både framtid och dåtid. En sällsynt kompetens som det finns för lite av, något vi är skyldiga att ta vara på.

En tidsresenär stryker alltid förändringens strängar vare sig hen vill eller inte. Det är möjligen just den rörelsen som ger Kristoffer Zetterstrand ett så precist och unikt språk, ett mångbottnat visuellt uttryck i framkant som ställer frågor kring tingens vara eller inte vara. Detta i en tid där bildflödet i våra sociala kanaler sätter dagordningen mer än någonsin. Det går att analysera och referera hur mycket som helst, men sammanfattningsvis är det kanske som konstnären själv formulerar det:

”Att slutresultatet blir en målning är en förutsättning för mitt arbete. Måleriets fysiska aspekt och det utrymme det ger för improvisation och måleriska omformuleringar av motiven är de viktigaste delarna i arbetet.”


Jan Stene
Konstintendent, Gävle Konstcentrum

Kontakt

Datum

2023-02-04 - 2023-03-19

Plats

Gävle

Kostnad

Fri entré

Arrangör

Gävle kommun

Telefon

026-17 94 24

E-post

konstcentrum@gavle.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?