27 mars 2021 -

9 maj 2021

PIA RÖNICKE
DRIVANDE SKOG

I utställningen Drivande skog samlas en mångfald av material, referenser och motstridiga erfarenheter från ett av Skandinaviens mest skogstäta län, Gävleborg. Genom återkommande fältstudier, vandringsobservationer och tidsbaserade noteringar i form av rörlig bild och ljud har den danska konstnären Pia Rönicke rört sig i och sorgfälligt kartlagt olika spår i det föränderliga skogslandskapet runt Ockelbo och hur det sprider sig över kommunens gränser.

Sedan vårvintern 2018 har Rönicke slagit följe med botaniker, lokala historiker, svampplockare, skogsforskare, biologer, aktivister, konstnärer, skogsägare och representanter för den industri som på olika vis är sammanbunden med tall och gran, mossor och svamp; informanter som alla på sina sätt är bekanta med skogens lokala förhållanden och som har delat med sig av sina erfarenheter. Genom denna väv av röster – och hur de nu sammanförs och sprider sig i Rönickes rumsliga gestaltning på Silvanum, det tidigare skogsmuseet i Gävle – kan vi följa med i skogens migrationsförfaranden och biologiska rörelsemönster. Men vi ser också hur en alltmer exploaterad skog och expansiva stadsrum skapar barriär för det fria flödet av djur- och växtliv, för de migrerande träd som annars skulle kunna driva genom mer hållbara ekosystem och på så sätt manifestera sin säregna dynamik.

Genom Rönickes flerkanaliga videoverk och konstnärliga installationer framträder skogen, betraktad både som rum och som begrepp, i sitt flytande tillstånd. Skogen driver. Men hur, i vilka mönster och med vilken artrikedom den kan röra sig är långt ifrån givet. Skogen är istället något som vi, människor och andra arter, gör tillsammans; en livsavgörande förhandling, trängd mellan olika behov, intressen och tolkningsföreträden.

Så, vad gör vi av skogen? Med vilka röster kan vi tala om, eller ur och med skogen på ett tillförlitligt sätt? Vilka perspektiv och positioner finns representerade i våra språk och vilka röster tystas samtidigt ner, förblir ohörda eller går förlorade i våra sätt att förstå och förhålla oss till våra omgivningar?

Erik Anderman
Verksamhetsutvecklare inom konst, Kultur Gävleborg,
och utställningens kurator.

Utställningen Drivande skog är ett samarbete mellan Kultur Gävleborg och Gävle Konstcentrum.

PORTRÄTTFILM MED PIA RÖNICKE

Intervju med Pia Rönicke om hennes konstnärsskap och arbetet med Drivande skog på Gävle Konstcentrum. Filmen är inspelad på plats i konsthallen under tiden då utställningen installeras, och visar – förutom intervjun med Pia Rönicke – en glimt av konstverken och installationsfilmerna från utställningen.

Porträttfilm
Pia Rönicke
Utställning: Drivande skog
Curator: Erik Anderman, Kultur Gävleborg
Gävle Konstcentrum 27.03.21 – 09.05.21
Livsmiljö Gävle, Gävle Kommun

PODCAST, PIA RÖNICKE

Jenny Danielsson samtalar med Pia Rönicke om hennes konstnärsskap och om arbetet med utställningen Drivande skog på Gävle Konstcentrum.

Podcast
Utställning: Drivande skog
Curator: Erik Anderman, Kultur Gävleborg
Gävle Konstcentrum 27.03.21 – 09.05.21
Livsmiljö Gävle, Gävle Kommun

Produktion: The Artword
theartword.com
Intervjuare: Jenny Danielsson
Redigering: SMT Radio
Musik: Hans Appelqvist

Kontakt

Datum

2021-03-27 - 2021-05-09

Plats

Gävle

Kostnad

Fri entré

Arrangör

Gävle Konstcentrum

Telefon

026-17 94 24

E-post

konstcentrum@gavle.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?