15 juni 2024 -

14 juli 2024

BELONG? – Sara Khayat

Finalutställning på Silvanum med Gävles fristadskonstnär

15.06.2024 – 14.07.2024

”Fristadskonstnärerna får inte bara en fristad, utan ger oss tillbaka andra perspektiv på konsten, världen och livet”.

Gefle Dagblad

”Det är något sagolikt vackert i att koka ner en hel migrationsdebatt plus sitt eget livsöde till detta enda begrepp”.

Arbetarbladet

Konsten att tillhöra

I konstutställningen BELONG? möter vi Gävle kommuns fristadskonstnär Sara Khayat och hennes erfarenheter av att vara på flykt. På grund av sitt politiska engagemang och sin konst tvingades Sara fly sitt hemland. Under en längre period levde hon i ovisshet under otrygga förhållanden.

Till slut kom Sara till Gävle via fristadsstipendiet. En plats som med tiden började kännas trygg och säker, med bättre förutsättningar för konstutövande, politiskt engagemang och möjligheter att uttrycka sig.

Men flykten och flytten har inneburit många komplicerade prövningar. Det har varit utmaningar i form av praktiska processer som myndighetskontakter och pappersarbete. Även svåra frågor om kreativitet, identitet, tillhörighet, sociala koder och kultur ställs på sin spets när en människa drar upp sina rötter och börjar om på nytt. Vem blir jag på den här främmande platsen? Var finns min röst? Var hör jag hemma?

På en lugnare och tryggare plats, där kroppen får ro, kan det mentala som tidigare trängts undan göra sig påmint. Hemska minnen och ögonblicksbilder bubblar upp till ytan. Det växer fram en ångest och ett dåligt samvete över att man själv är säker och trygg när så många andra inte är det. Det kan vara svårt att hitta sig själv igen, som kreativ person i en helt ny kontext; behöver jag skapa på ett annat sätt nu?

BELONG? skildrar en individs personliga resa, men är lika mycket en utställning som diskuterar migration ur ett större perspektiv och det ”mellanförskap” som kan uppstå.

Hela utställningen vilar på en undersökning av det allmänmänskliga behovet att tillhöra (belong). Vi har alla olika förutsättningar, intressen, viljor och erfarenheter – men de flesta av oss har en inneboende längtan eller strävan efter att tillhöra något sammanhang på något vis. Många av oss, oavsett bakgrund, tampas med frågorna: Var finns mitt ”hemma”, och vem är jag egentligen?

Vi kan mötas som medmänniskor i det sökandet, och skapa en grund för förståelse i en värld som alltmer fokuserar på olikheter och splittring.

Utställningen BELONG? blir Gävle Konstcentrums sista på Silvanum, därefter flyttar verksamheten till Agnes Kulturhus.

Malva Molund
Fristadskoordinator, Gävle Konstcentrum

The art of belonging

In the art exhibition BELONG? we meet Gävle municipality’s guest artist Sara Khayat and her experiences of being a refugee. Sara was forced to flee her home country because of her political commitment and her art. For a long time, she lived in uncertainty and insecurity.

Finally, Sara came to Gävle via the safe haven for artists grant. A place that over time began to feel safe and secure, with better conditions for artistic practice, political commitment and opportunities for self-expression.

But the flight and the move have entailed many complicated challenges. There have been challenges in terms of practical processes such as contacts with authorities and paperwork. Difficult questions about creativity, identity, belonging, social codes and culture are also raised when a person pulls up their roots and starts afresh. Who will I be in this strange place? Where is my voice? Where do I belong?

In a calmer and safer place, where the body is at rest, the mental aspects that have previously been pushed aside can reassert themselves. Terrible memories and snapshots bubble to the surface. There is a growing sense of anxiety and guilt that you are safe and secure when so many others are not. It can be difficult to find yourself again, as a creative person in a completely new context; do I need to create in a different way now?

BELONG? depicts one individual’s personal journey, but is just as much an exhibition that discusses migration from a wider perspective and the ’in-betweenness’ that can arise.

The whole exhibition is based on an exploration of the universal human need to belong. We all have different abilities, interests, desires and experiences – but most of us have an inherent desire or aspiration to belong to some context in some way. Many of us, whatever our background, struggle with these issues: Where is my ’home’, and who am I really?

We can come together as fellow human beings in that search, creating a basis for understanding in a world that increasingly focuses on differences and divisions.

The exhibition BELONG? will be the Gävle Art Centre’s final one at Silvanum, after which it will move to Agnes Kulturhus. 

Malva Molund
Gävle Art Centre

Follow Sara Khayat on Instagram

في المعرض الفني ينتمي؟ نلتقي بسارة خياط وهي فنانة وجدت الملاذ في بلدية يافله، وتجاربها في الهروب. اضطرت سارة الى الفرار من وطنها بسبب نشاطها السياسي وفنها مما أدى الى عيشها لفترة طويلة في حالة من عدم المعرفة لما سيحدث وفي ظل ظروف غير آمنة.

في النهاية، جاءت سارة الى يافله عن طريق منحة الملاذ. في هذا المكان بدأت تشعر مع مرور الوقت بالأمن والأمان، وبوجود ظروف أفضل لممارسة الفن والمشاركة السياسية وفرص التعبيرعن الذات.

لكن الهروب والانتقال يعني العديد من المحن المعقدة. كانت هناك تحديات في شكل اجراءات عملية مثل الاتصالات مع السلطات والمعاملات الورقية. حتى الأسئلة الصعبة حول الابداع والهوية والانتماء والقواعد الاجتماعية والثقافة تصبح أمور ملحة عندما ينسلخ الانسان من جذوره ويبدا من جديد. من ساصبح في هذا المكان الاجنبي؟ أين صوتي؟ الى أين أنتمي؟

 وفي مكان أكثر هدوءا وأمانًا، حيث يمكن للجسم ان يشعر بالسكينه، يمكن استرجاع العقل الذي تم كبته في السابق. عندها تطفو الذكريات واللقطات الرهيبة على السطح حينها ينموا الشعور بالقلق وعذاب الضمير لان المرء نفسه آمنًا ومطمئنًا بينما هناك الكثير من الأشخاص الذين لا يشعرون به. قد يكون من الصعب ان يجد المرء نفسه مرة أخرى كشخص مبدع في سياق جديد تمامآ؛ هل أحتاج  الى ان أكون مبدع بطريقة مختلفةً الآن؟

 تنتمي؟ يصف الرحلة الشخصية للفرد، ولكنه أيضًا معرض يناقش الهجرة من منظور اكبر و”البينية” التي يمكن ان تنشأ. 

يستند المعرض بأكمله على البحث في تحقيق الحاجة الإنسانية العامة للانتماء (تنتمي). لدينا جميعًا ظروف واهتمامات ورغبات وتجارب مختلفة- ولكن لدى معظمنا شوق داخلي او سعي حثيث للانتماء الى صلة  ما بطريقة ما. يتصارع الكثير منا، بغض النظر عن خلفيتهم، من الأسئلة: اين ”بيتي”، ومن انا في الواقع؟

يمكننا أن نلتقي كاخوة في الانسانية في هذا البحث، وان نخلق أساسًا للتفاهم في عالم يركز بشكل متزايد على الاختلافات والانقسام.

المعرض ينتمي؟ سيكون آخر معرض في مركز الفنون  في Silvanum Konstcentrum ثم ينتقل العمل  الى المبنى الثقافي Agnes Kulturhus                                                                                                 

Läs en intervju med Sara Khayat

Följ Sara på instagram

Läs mer om fristadsprogrammet

Sara Khayat

Kontakt

Datum

2024-06-15 - 2024-07-14

Plats

Kungsbäcksvägen 32, 802 67 Gävle

Kostnad

Fri entré

Arrangör

Gävle kommun

Telefon

026-17 94 24

E-post

konstcentrum@gavle.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?