28 maj 2016 -

4 september 2016

ALLISON SMITH, MARIE LINDGREN & [KRIG]
28.5.16 – 4.9.16

I sommar visar Gävle Konstcentrum en utställning med Allison Smith, Marie Lindgren och [krig]. Konstnärerna har skapat installationer som på olika vis ställer frågor om hantverket, konsthantverket och konsten och om dess arbetsprocesser och relationer till autenticitet och kulturarv.

Vernissage lördag 28 maj 12-16. Konstnärerna närvarar.
Invigning 15:00 av kommundirektör Göran Arnell.

Marie Lindgren
Crumple up är en installation som består av ett antal objekt drejade i lera. Lindgren har i drejandet undersökt sin konstnärliga process. I sin undersökning har hon tänjt på materialets möjligheter genom att bearbeta det lite för länge, mättat det med lite för mycket vatten, låtit det bli lite för tungt vilket resulterar i att formen faller ihop. I en del av installationen är objekten uppställda som på ett väskrullband vid en flygplats och så som den sista runtåkande väskan kan skapa lust till en ny resa så banar det sista objektet väg för nya undersökningar, processer och former. I en annan del av installationen hänger objekten på väggen. De är som rörformade trattar som suger in information och intryck och ger känslan av något strömmande och pågående som ljudfrekvenser under uppspelning.

Marie Lindgren utgår från materialet i sitt konstnärskap. Hon skapar egna utgångspunkter och arbetsmetoder, undersöker möjligheteter och gränser under de olika projekten. Lindgren har ett intresse för att tekniskt arbeta fram form snabbt samt av betydelsen av att kroppen är väl förtrogen med hantverket. Marie Lindgren är baserad i Gävle. Hon arbetar inom många olika medium, bland annat lera, glas, tejp och akryl.

Allison Smith
Ghost Photography (Skansen Revisited) 1891-1981 är en installation som består av två sammanfogade och bearbetade fotografier, tryckta på linne, vilka båda föreställer en och samma interiör från den första byggnaden som flyttades till Skansen, Moragården, samt ett antal handgjorda objekt som är tillverkade av samtida slöjdare. Trycket är i mänsklig storlek och skapar en scenografi. På baksidan av trycket, vilket kan tolkas som att vara bakom scen, i kulisserna, finns fler objekt vilka kan ses som rekvisita. Objekten representerar något mer än bara sig själva. En kvast kan också vara en symbol för allt som sopats under mattan, alla människor och händelser som inte fått plats i historien. Installationen utgör en iscensättning där betraktaren själv får möjlighet att gå in i en annan människas perspektiv och skapa en historisk berättelse.

Allison Smith intresserar sig för skapandet av historia och återskapandet av historiska skeenden. I sitt konstnärskap utforskar Smith det stora idébygge som historien är och följer olika historiska spår. I tematiska installationer problematiserar hon föreställningen om att historien är en neutral berättelse. Smith belyser faktorer som genus, ekonomi, kultur och nationalism i relation till iscensättningen av historien. I de verk som visas på Gävle Konstcentrum utforskar hon den historiebild och de föreställningar om autenticitet som berättas och återskapas av bland annat friluftsmuseum som Skansen i Stockholm.

[krig]
[krig]-fiber-002 (del 1) består av två installationer, en placerad inne i konsthallen och en placerad utanför vid Silvanums entré. De två installationerna berättar om odlandet av lin och framställningen av en användbar fiber. Installationen inne i konsthallen är ett fält med ovanligt långt lin, ett kar där en rötningsprocess pågår och ett ljud som berättar om ett romantiskt idéarv som konstnärerna själva bar med sig när de inledde projektet och om ett annat, mer verklighetsförankrat, förhållande till linet, den mänskliga handen och den industriella processen som experten Evert Åsberg från Åsbo besitter. Installationen vid Silvanums entré är en linodling som ska sås, växa och ryckas under utställningens gång. En visualisering av drömmen om linet. [krig] ifrågasätter den rådande verkligheten genom processer som blir till installationer, handlingar, uppträdanden eller projekt. De är kritiska till att påståenden betraktas som sanningar, att rådande ideal antas vara utgångspunkten ifrån vilken människan upplever världen. De har inför skapandet av den installation de presenterar på Gävle Konstcentrum arbetat med processen av linframställning för att bära kunskapen om den i sina kroppar och utifrån det undersöka de myter, magi och vetenskap som omgärdar linets kulturarv. [krig] är det konstnärliga mötet mellan Jon Perman och Karin Bäckström och är baserade i Sandviken.

Kontakt

Datum

2016-05-28 - 2016-09-04

Plats

Gävle

Kostnad

Fri entré

Arrangör

Gävle Konstcentrum

Telefon

026-17 94 24

E-post

konstcentrum@gavle.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?