Ansök om ateljéstöd

Till och med 31 augusti kan du som är yrkesverksam bild- eller formkonstnär ansöka om Gävle kommuns ateljéstöd.

För att kunna söka ska du:

  • vara bosatt i Gävle kommun
  • ha kontrakt för förhyrd ateljé
  • vara aktiv i din konstnärliga yrkesverksamhet
  • vara utbildad inom bild- och formområdet

Ansökan görs via e-tjänst senast 31 augusti 2023.

Läs mer och ansök på www.gavle.se/ateljestöd

Ny skulptur av Bertil Vallien vid Gävle Konserthus!

Stiftelsen GDJ-fonden donerar en ny skulptur till Gävle kommun. Konstnären Bertil Vallien har skapat GAVLE med staden och platsen i åtanke. Konstverket kommer att stå på udden utanför Gävle Konserthus.

GAVLE är en trygg jätte som kommer att stå på udden utanför Gävle Konserthus och speja ut över Gavleån. En jätte från fantasins värld som grundade staden Gävle och fårade marken med sitt spjut. Skåran blev en vattenväg mot inlandet, idag kallat Gavleån, beskriver Bertil Vallien sitt senaste konstverk, tillägnat Gävle.

Under april och framåt kommer Gävle kommun att förbereda platsen och utföra markarbete på udden, inför uppställningen av konstverket.

– Tanken är att konstverket ska vara på plats hösten 2023 eller våren 2024, säger Jan Stene, konstintendent på Gävle Konstcentrum.

Stiftelsen GDJ-fonden har under många år funderat på vilken konstnär som ska skapa deras nästa donation.

– I samband med Ulrica Hydman-Valliens utställning på Gävle Konstcentrum, hösten 2021, besökte Bertil Vallien Gävle. Då föddes tanken att han skulle vara vår nästa konstnär. Vi tog kontakt med Bertil Vallien och vi skickade bilder på den tänkta platsen. Resten är historia, säger Rikard Eriksson, styrelseledamot i GDJ-fonden.

Bertil Vallien, född 1938, är en av Sveriges mest välkända och etablerade konstnärer. Han är erkänd för sitt konstnärskap över hela världen och är representerad på museer och gallerier i USA, Japan, Australien och runt om i Europa. Han är skulptör, keramiker, formgivare och glasgjutare.

– Bertil Vallien är en av glaskonstens giganter och det är fantastiskt glädjande att GDJ-fonden genom sin donation än en gång bidrar till Gävle kommuns imponerande samling av offentlig konst, säger Helene Börjesson (MP), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

GDJ-fonden har sedan 1949 donerat offentlig konst till Gävle kommun och har sedan dess spelat en viktig roll i utvecklandet av Gävle som kulturstad.

– Bertil Vallien kommer, med anledning av detta platsspecifika beställningsarbete, presenteras med en soloutställning på Gävle Konstcentrum sommaren 2024 innan verksamheten flyttar till Agnes kulturhus, säger Jan Stene.

Här kan du läsa mer om GDJ-fonden

Svartvitt porträtt på konstnären Bertil Vallien.

Bertil Vallien

Decoration Blues mellanlandar på Silvanum

Det färgstarka konstverket får nytt liv genom pedagogisk verksamhet.

Skulpturen Decoration blues av konstnären Lotte Forsfält, f. 1947, donerades av GDJ – fonden till Gävle kommun 1988. Konstverket stod under en lång tid placerad i Boulognern. Nu är skulpturen restaurerad och inväntar under vårsäsongen sin nya placering i rondellen Andersberg / Höjersdal. Slutmontering beräknas till hösten 2023.

Under perioden februari – maj mellanlandar skulpturen på Silvanum där den kommer att fungera som navet i en konstpedagogisk bildningssatsning mot barn och unga vuxna.

Programverksamheten drivs av pedagogen Matilda Svensson och konstnären Anna Westberg Larsson.

För mer information kontakta: matilda.svensson@gavle.se

Nu ska Agnes Kulturhus få sin konstnärliga utsmyckning 

Uppdraget går till konstnärerna Åsa Jungnelius och Niki Lindroth von Bahr.

Nu är det klart att Åsa Jungnelius och Niki Lindroth von Bahr är de konstnärer som får i uppdrag att göra den konstnärliga gestaltningen i Agnes Kulturhus. Konstuppdraget består av två olika konstprojekt; ett verk i entrén till kulturhuset och ett projekt som riktar sig till barn och ungdomar.  

– Åsa Jungnelius och Niki Lindroth von Bahrs utsmyckningar vilar på tydliga referenser till Gävles kulturhistoria. Konstverken har en visuell styrka i kombination med hög ambition och lokal förankring som på ett fint sätt kommer att växa samman med Gävlebornas vardag, säger Gävle kommuns konstintendent Jan Stene vid Gävle Konstcentrum. 

I byggandet av Agnes Kulturhus tillämpas 1%-regeln. Regeln har tillämpats i Sverige sedan 1937 och innebär att en procent av budgeten för byggprojekt som finansieras av kommunala skattemedel avsätts för att investera i offentlig konst.  

– I Gävle kommuns kulturpolitiska program beskrivs den offentliga konsten som något som når alla, skapar trygghet och trivsel och samtidigt kan både beröra, provocera och väcka tankar. Arbetet med den offentliga konsten är en viktig demokratisk del av kulturlivet eftersom den offentliga konsten når ut till så många invånare, säger Sofia Nohrstedt, Gävle kommuns kulturchef. 

Åsa Jungnelius och Niki Lindroth von Bahr

Om Åsa Jungnelius och ”Agnes famn”
Konstnären Åsa Jungnelius har ett gediget CV som innefattar flera publika konstverk. Just nu arbetar hon med den konstnärliga gestaltningen av den nya tunnelbanestationen Hagastaden i Stockholm. 

Verket som Åsa Jungnelius skapar till Agnes Kulturhus heter ”Agnes famn”. Det är en platsspecifik konstnärlig gestaltning i två delar, en del placerad i entrén och en i foajén. I entrén placeras en installation bestående av handblåsta försilvrade glasobjekt, som hänger tillsammans med kupolspeglar i akrylplast. Objekten är sammanlänkade av en tunn kätting och bildar en mobil som sträcker sig över flera våningsplan.  

Till höger om receptionen placeras den andra delen av gestaltningen – en fristående skulptur. Skulpturen är i form och konstruktion influerad av kontursågade handmålade träljusstakar, vanligt förekommande under 1800-talet och som återfinns i original på Länsmuseet Gävleborg. Med en utgångspunkt i Gävles kulturhistoria och med visionen att forma en framåtblickande mötesplats, är gestaltningen en hyllning till Agnes von Krusenstjernas verk. 

– Agnes famn är en hyllning till Agnes von Krusenstjernas litterära gärning, hennes betydelse för jämlikhet, allas rätt till konstnärlig frihet, och vikten av yttrandefrihet. Entrén ska bjuda in till en välkomnande mötesplats att växa på – ensam eller tillsammans med andra besökare, säger Åsa Jungnelius. 

Om Niki Lindroth von Bahr och ”Smöjträd”
Niki Lindroth von Bahr är regissör, manusförfattare, animatör och konstnär. Hon är bland annat känd för sina prisbelönade stop-motion filmer Min börda (2017), Något att minnas (2019) och Netflix-filmen The house (2022). Hennes skulpturer har visats på bland annat Fotografiska och Liljevalchs vårsalong.  

På en av uteplatserna i Agnes Kulturhus placeras Niki Lindroth von Bahrs verk ”Smöjträd”, ett knotigt och förvridet träd med en hålighet i stammen. 

– Träd där en större hålighet bildats naturligt i stammen kallades förr i tiden för smöjträd. I folktron hade smöjträden läkande krafter och man brukade till exempel dra sina barn genom hålen för att bota deras sjukdomar. Ett knotigt, förvridet smöjträd placerat mitt i civilisationens spikraka linjer får symbolisera människans ambivalenta relation till skogen. Dåtidens dyrkan mot vår tids brutala exploatering. Vill man pröva lyckan så går det bra att krypa genom hålet på detta smöjträd, säger konstnären Niki Lindroth von Bahr om den gestaltning som riktar sig till barn och unga. 

Kontakt: 

Jan Stene

076-518 78 08

jan.stene@gavle.se 

Åsa Jugnelius 

070-719 20 13 

info@asajungnelius.se 

Niki Lindroth von Bahr
073-651 54 39 

niki.lindroth@gmail.com 

Följ Gävle konstcentrum på Instagram!

Håll dig uppdaterad och hitta konsthändelser varje vecka.

Vi postar nya uppdateringar och konsthändelser varje vecka och du kan bland annat se bilder på aktuell utställning, offentliga verk, byggnaden Silvanum och hur arbetet går till.

Du hittar oss på @gavlekonstcentrum

NU RESTAURERAS GÄVLES OFFENTLIGA KONST

Konsten har av tradition en viktig plats i Gävles stadsmiljö. På gator och torg, i parker och i bostadsområden finns verk av både svenska och internationella konstnärer.

Under åren 2020/2021 pågår en särskild insats och satsning på det redan befintliga offentliga konstbeståndet. Politiken har avsatt extramedel för att restaurera upp och vårda den konst som redan finns i Gävle kommun – den konst som vi äger tillsammans. Satsningen är mycket välbehövd då kommunen sedan länge har en innestående vårdskuld till den offentliga konsten.

Restaureringarna pågår framförallt under våren, sommaren och tidig höst. Vissa skulpturer försvinner en stund under den här perioden för göra entré igen hela, rena och i betydligt bättre skick än förut.
De större skulpturerna restaureras direkt på plats.

Några verk som berörs av restaureringar är: Gudinnan, Tredelad vilande figur, Nostalgi i Bolougnern, Getgubben, Femte Elementet m. fl.

UPPLEV GÄVLES OFFENTLIGA KONST I DIN TELEFON!

Gävle kommuns offentliga konstsamling består av cirka 330 verk. Ett urval av dessa finns att upptäcka i appen ”Konstfiktion och fakta” som finns att ladda ner där appar finns. I appen kan du navigera genom kartan och klicka dig fram för att ta del av bilder, texter och ljudspår till de olika konstverken.

Appens innehåll kan du ta del av när du står framför ett konstverk på väg till jobbet, skolan eller mataffären – eller varför inte ge dig ut på en digital konstrunda hemifrån genom att klicka dig runt till olika platser i Gävle och Gävleborgs län? Kanske upptäcker du en ny geografisk plats genom konsten? Eller ett nytt favoritverk genom appen?

Sedan hösten 2020 ingår Gävle kommun i det regionala samarbetet med appen som drivs av Kultur Gävleborg. Lanseringen möjliggjordes genom ett bakomliggande arbete inom Gävle kommun med att samla in GIS- koordinater till en stor mängd offentliga konstverk i kommunen. Gävle kommun fyller kontinuerligt på med nya verk, nu senast i juni 2021.

Upptäck bland annat Carin Ellbergs Det femte elementet i rondellen vid Norrtull, Allan Runefelts Getgubben på Stortorget, Eric Grates Gudinna vid hyperboreiskt hav vid Rådhustorget och Ida Mattons Lokes straff vid Länsmuseets entré. Du hittar också det senaste tillskottet Stapelstaden av Ebba Bohlin på nyrenoverade Drottninggatan – och många fler därtill!

Appen finns där appar finns. Sök på Konstfiktion och Fakta.